Тук ще слагам връзки, които смятам за полезни.

  1. покупка на имот или под наем докато инвестирам
  2. да инвестирам или да спестявам
  3. правилните инвестиции дават възможност за ранно пенсиониране

Google Spreadsheet таблици:


Медии, които препоръчвам.

Макро:

Ежедневни новини:

Инструменти, които използвам.


Безплатни:

Платени:

>